مشخصات ثبتی کارگزاری مشاوران سهام

تاریخ تاسیس:
1378/11/09
شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری:
159302
شماره ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادر:
10637
محل ثبت:
شهرستان تهران