معرفی مدیران • علی یار - صالحی
  علی یار - صالحی
  سمت: مدیرعامل
  مدرک تحصیلی: کارشناسی - رشته مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران
  سایر مدارک: مدرک مدیرعاملی از سازمان بورس
 • محسن - طاهری
  محسن - طاهری
  سمت: عضو هیئت مدیره
  مدرک تحصیلی: کارشناسی - رشته حسابداری - دانشگاه تهران کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی
  سایر مدارک: نمایندگی 2 بورس اوراق بهادر
 • سید جمال - فرج اله حسینی
  سید جمال - فرج اله حسینی
  سمت: عضو هیئت مدیره
  مدرک تحصیلی: دکتری - رشته آموزش و ترویج کشاورزی - دانشگاه مریلند امریکا
  سایر مدارک: --