معرفی مدیران • علي يزداني
  علي يزداني
  سمت: رئيس هیئت مدیره
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدمعارف اسلامي و مديريت - دانشگاه امام صادق (ع)
  سایر مدارک: --
 • سعید اسمعیلی
  سعید اسمعیلی
  سمت: نائب رئيس هیئت مدیره
  مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی
  سایر مدارک: --
 • حميدرضاطريقي
  حميدرضاطريقي
  سمت: مدیرعامل وعضوهيئت مديره
  مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد مديريت مالي- دانشگاه علوم اقتصادي
  سایر مدارک: مدرك تحليل گري بازارسرمايه- مدرك مديريت نهادهاي بازارسرمايه