معرفی مدیران • علی یار صالحی
  علی یار صالحی
  سمت: مدیرعامل
  مدرک تحصیلی: کارشناسی - رشته مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران
  سایر مدارک: مدرک مدیرعاملی از سازمان بورس
 • محسن طاهری
  محسن طاهری
  سمت: عضو هیئت مدیره
  مدرک تحصیلی: کارشناسی - رشته حسابداری - دانشگاه تهران کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی
  سایر مدارک: نمایندگی 2 بورس اوراق بهادر
 • بهروز عباس زاده
  بهروز عباس زاده
  سمت: عضو هیئت مدیره
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانی
  سایر مدارک: اصول بازار سرمایه- معامله گری اوراق بهادار-کارشناسی عرضه و پذیرش- مدیریت نهادهای بازار سرمایه-تحلیل گری- مدیریت سبدگردانی