نگاهی به عرضه اولیه به پرداخت

نگاهی به عرضه اولیه به پرداخت ملت
بر اساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار فردا تعداد 47.5 میلیون سهم شرکت به پرداخت ملت جهت کشف قیمت عرضه اولیه خواهد شد. تعداد کل سهام شرکت پس از افزایش سرمایه 100 درصدی در سال 1394 تعداد 950 میلیون سهم می باشد. سود اعلامی بودجه سال 96 مبلغ 254 میلیارد تومان و از محل کارمزد پایانه¬های فروشگاهی، درآمد قراردادها با سایر شرکت¬های زیرمجموعه گروه و فروش شارژ شرکت¬های تلفن همراه می¬باشد. عمده درآمد شرکت از محل پایانه¬های فروشگاهی بوده که میانگین آن در سال 1395 تعداد 829 هزار دستگاه بوده است و در همان سال 207 هزار دستگاه جدید اضافه شده است. فعالیت شرکت با توجه به فروش و سود آن، در چند سال اخیر رشد خوبی داشته است و با توجه به حوزه فعالیت آن این رشد می تواند در سال های پیش رو نیز ادامه داشته باشد. به منظور قیمت گذاری سهام شرکت می توان از مقایسه با نماد آپ استفاده کرد نسبت بدهی پرداخت 70 درصد و آپ 53 درصد می باشد به این دلیل که پرداخت اخیرا در مجمع سالیانه خود بیش از 106 میلیارد تومان سود تقسیم کرده و به حسابهای پرداختنی در سمت بدهی منتقل کرده است. سود خالص آپ برای سال 1396 مبلغ 236 میلیارد تومان و پرداخت 254 میلیارد تومان است. ارزش دارایی های آپ 608 میلیارد تومان و پرداخت 561 میلیارد تومان است. تعداد سهام آپ یک میلیارد و تعداد سهام پرداخت 950 میلیون سهم است. با در نظر گرفتن تشابه زیاد صورت های مالی و هم گروه بودن این دو شرکت می توان از ارزش بازار آپ به عنوان تقریب ارزش ذاتی پرداخت استفاده کرد ارزش بازار آپ 2620 میلیارد تومان است که به دلیل تقسیم سود و افزایش نسبت بدهی پرداخت، عدد 2500 میلیارد تومان می تواند ارزش ذاتی برآوردی در مقایسه با آپ باشد یعنی به ازای هر سهم 2600 تومان. بازه قیمتی عرضه 1667 تا 1750 تومان اعلام شده است که پیش بینی می شود در سقف قیمتی با تقاضای خوبی مواجه شود و در روزهای بعد تا بیش از 2000 تومان رشد داشته باشد.

آلبوم اختصاصی مطلب

پربازدیدترین تحلیل های بنیادی


نظرات کاربران

فرم ارسال نظر (مخصوص اعضای سایت)