شرایط ویژه تخصیص اعتبار به مشتریان

  • شرایط ویژه تخصیص اعتبار به مشتریان 
کارگزاری مشاوران سهام شرایط ویژه ای برای تخصیص اعتبار به مشتریان در نظر گرفته است که بر  اساس پرتفو  و گردش حساب در چارچوب قوانین و مقررات قابل مذاکره می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با واحد اعتبارات تماس حاصل فرمایید.
تلفن : 88715972