نظرسنجی

* نام و نام خانوادگی: * میزان تحصیلات: * رشته تحصیلی:
  • کدامیک از واحدهای مشاوران سهام را قویتر ارزیابی می کنید؟

  • عملکرد کارگزاری مشاوران سهام را چگونه ارزیابی می کنید؟

* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: