عدم پذیرش مسئولیت

این سایت حاوی اطلاعات، اخبار و نظرات برخی کارشناسان بازار سرمایه می باشد و کارگزاری مشاوران سهام هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت و سقم این مطالب به عهده نمی گیرد. بدیهی است این نظرات به معنی توصیه جهت خرید و یا فروش نمی باشد.