نبض بازار

تاریخ جاری:10 اردیبهشت ماه 1396
خنصير،غشهد، همراه،چافست،سنير بدون محدوديت نوسان قيمت آماده بازگشایی همه ساعت 10 و 52 دقیقه
ذوب پس از جابجایی 49 میلیون سهم در قیمت 835 ریال با رشد تقاضا صف خرید 10 میلیونی تشکیل داد. همه ساعت 10 و 29 دقیقه
بانک ملت هم صف خرید شد. همه ساعت 10 و 4 دقیقه
افزایش تقاضا در گروه بانکی با نزدیک شدن به موعد بازگشایی وبصادر . تشکیل صف خرید 54 میلیونی در بانک تجارت را شاهد هستیم. همه ساعت 10 و 4 دقیقه
⛔️شاوان با توجه به اطلاعات دريافتي مبني بر تعديل بااهميت پيش بيني سود سال مالي 1395 و توريل با توجه به اطلاعات دريافتي مبني بر تغيير با اهميت در عملکرد سال مالي 1395 متوقف شدند. همه ساعت 9 و 22 دقیقه
📉در گروه انبوه سازی معاملات متعادل مثبت و منفی دنبال می شود. در این بین ثالوند برای دومین روز متوالی صف خرید دارد. همه ساعت 9 و 17 دقیقه
وضعیت نماد شاوان ممنوع متوقف شد. همه ساعت 9 و 2 دقیقه
⛔️توقف نماد معاملاتي سخاش با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم همه ساعت 9 و 2 دقیقه
صف های خرید در مرحله پیش گشایش : پکویر، فنوال، شپلی، وتوکا، خکاوه، خاور، قصفها، رانفور همه ساعت 9 و 2 دقیقه