نبض بازار

تاریخ جاری:27 دی ماه 1395
در پایان معاملات امروز، شاخص بورس با تاثیر از نمادهای شبندر، شتران و شپنا 10 واحد رشد کرد و در ارتفاع 79084 واحدی قرار گرفت.ارزش معاملات نیز 348 میلیارد تومان به ثبت رسید. همه ساعت 12 و 53 دقیقه
قیمت نفت برنت 55 دلار 42 سنت ، سکه 1193000 تومان و نرخ دلار 3950 تومان... همه ساعت 12 و 1 دقیقه
بازگشايي نماد معاملاتي وتوكا... همه ساعت 11 و 35 دقیقه
نماد معاملاتي شركت كارتن ايران (چكارن) با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم،متوقف شد. همه ساعت 11 و 31 دقیقه
نماد معاملاتي شركت موتورسازان‌ تراكتورسازي‌ ايران‌(خموتور) به دليل ابهام درارائه اطلاعات،متوقف شد همه ساعت 10 و 18 دقیقه
توقف نمادهاي معاملاتي وبيمه،وتوصا،ثفارس در پایان معاملات امروز... همه ساعت 10 و 17 دقیقه
بازگشايي نماد معاملاتي سرمايه گذاري مسكن زاينده رود(ثرود1)... همه ساعت 10 و 16 دقیقه
روند مثبت در گروه قندی، قشیر در آستانه صف خرید... همه ساعت 9 و 35 دقیقه
روند منفی در گروه خودرویی، خزامیا 895 ریال محدوده 4 درصد منفی... همه ساعت 9 و 28 دقیقه
عرضه صف خرید نماد آپ، قیمت 16497 ریال محدوده صفر تابلو... همه ساعت 9 و 18 دقیقه
روند مثبت در گروه پالایشی، شبندر 4750 ریال محدوده 2 درصد مثبت... همه ساعت 9 و 14 دقیقه
نماد غاذر بعد از رشد متوالی 100 درصدی ، شفاف سازی خود را روانه کدال کرد همه ساعت 9 و 9 دقیقه
نماد معاملاتي شركتهاي سيمان قاين(سقاين)،فرآورده هاي نسوز آذر(كاذر) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشند. همه ساعت 8 و 55 دقیقه
نمادهای حسیر، آپ، غدیس، شتوکا، چکارن، خگستر، غاذر و شتوکا صف خرید و نماد کاذر صف فروش در مرحله پیش گشایش... همه ساعت 8 و 54 دقیقه