اثر منفی مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از دو محل در سهم شرکت دارویی

اثر منفی مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از دو محل در سهم شرکت دارویی

اثر منفی مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از دو محل در سهم شرکت دارویی

كارخانجات‌ دارو پخش مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از دو محل را گرفت اما با کاهش قیمت و معامله تنها 500 سهم روبرو شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، كارخانجات‌داروپخش‌ داروپخش مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی از سازمان بورس را گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد اما این رویداد منجر به کاهش 2.6 درصدی قیمت سهام و معامله تنها 500 سهم در ساعات اولیه معاملات امروز شد.

بر این اساس،"دارو" 50 میلیارد تومانی می تواند سرمایه را از دو محل به 75 میلیارد تومان برساند. 25 درصد تامین مالی این شرکت معادل 12.5 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 25 درصد دیگر از محل سود انباشته است که برای اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش صرف خواهد شد .

بنابراین گزارش، شرکت دارو پخش با 82.9 درصد سهامدار عمده این شرکت که در بازار دوم معاملات بورس درج شده،محسوب می شود.

1397/10/05
کلید واژه: دارو -