افزایش سرمایه یک شرکت برای ساخت نیروگاه برق لغو شد

افزایش سرمایه یک شرکت برای ساخت نیروگاه برق لغو شد
 به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ماشین سازی نیرو محرکه درحالی سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه 275 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها کرد ( از 3.2 به بیش از 12.1 میلیارد تومان) که دی سال گذشته برنامه افزایش سرمایه 28 درصدی را اعلام کرده بود تا سرمایه اسمی به بیش از 15.5 میلیارد تومان برساند.

این تامین قرار بود از محل آورده نقدی سهامداران و برای احداث نیروگاه برق با مقیاس کوچک انجام شود اما بهزاد نوروز بختیاری مدیرعامل" تمحرکه" در نامه ایی به سازمان بورس اعلام کرد به دلیل عدم توفیق در تامین متعهد پذیره نویس، موضوع افزایش سرمایه در حال حاضر منتفی است.
1396/01/29