بیمه بورسی خسارت کروز را در کمترین زمان می دهد

بیمه بورسی خسارت کروز را در کمترین زمان می دهد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در آتش سوزی پنچ شنبه گذشته در انبارهای شرکت کروز، بیمه آسیا در گزارشی با اشاره به اولویت این شرکت بورسی در پرداخت سریع خسارت‌های واحدهای تولیدی به‌منظور بازگشت این واحدها به چرخه تولید، اعلام کرد: کارشناسان بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه آسیا در اولین ساعات پس از وقوع آتش‌سوزی در بخشی از انبار مواد اولیه شرکت کروز در محل حادثه حضور یافته و با ارزیابی‌های کارشناسی اقدام به برآورد خسارت وارد شده کردند.
1396/01/29