تحلیلی از عملکرد ۶ ماهه فولاد مبارکه ، ملی مس و بانک تجارت

تحلیلی از عملکرد ۶ ماهه فولاد مبارکه ، ملی مس و بانک تجارت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی انتشار گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت ها در کدال که موج قابل توجهی روبرو شده ، وضعیت سه شرکت بزرگ بورسی و شامل فولاد مبارکه ، ملی مس و بانگ تجارت، توسط کارگزاری آبان تحلیل شد.

فولادمبارکه

این شرکت در سال مالی قبل با سرمایه 75 هزار میلیارد ریالی به ازای هر سهم 804 ریال سود داشته است. در شش ماهه نخست سال جاری هم قادر شده به ازای هر سهم 533 ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل 74 درصد بیشتر است.

در این دوره درحالی که مبلغ فروش با رشد 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 98 هزار میلیارد ریال افزایش یافته، بهای تمام شده 46 درصد افزایش را تجربه کرده که این عامل سبب شده سود ناخالص شش ماهه نخست امسال با رشد 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 46 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

عمده درآمد شرکت از فروش محصولات گرم و سرد حاصل می شود که سهم این دو محصول از مبلغ فروش سال 96 فولاد به ترتیب 70 و 26 درصد بوده است.

مقدار فروش محصولات گرم و سرد در شش ماهه نخست سال قبل 2.3 و 0.74 میلیون تن بوده که برای شش ماهه نخست امسال به 2.32 و 0.7 میلیون تن رسیده است. میانگین نرخ این دو محصول در شش ماهه نخست سال قبل 18.8 و 25.2 میلیون ریال بوده است که برای شش ماهه نخست امسال به 26.9 و 30 میلیون ریال به ازای هر تن افزایش یافته است.

در شش ماهه نخست سال 96 فولاد در قسمت عملیاتی 256 میلیارد ریال سود تسعیر ارز و در قسمت غیر عملیاتی (352) میلیارد ریال زیان تسعیر ارز داشت که در شش ماهه نخست امسال شرکت در قسمت عملیاتی 5 هزار میلیارد ریال و در قسمت غیر عملیاتی 3 هزار میلیارد ریال سود تسعیر ارز محقق کرده است.نکته دیگر اینکه در سال 96 فولاد از محل سرمایه گذاری در زیرمجموعه های خود 9.1 هزار میلیارد ریال (14 درصد سود خالص قبل از مالیات سال 96) درآمد داشته است که این سود برای سال جاری در آخر دوره محقق خواهد شد.

ملی مس

شرکت در دوره 6 ماهه اول سال جاری، مبلغ 43،795 میلیارد ریال فروش داشته که 39 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. 56 درصد از این مبلغ فروش داخلی بوده است. مقدار فروش کاتد و مفتول داخلی به ترتیب با رشد 22 و 16 درصدی مواجه شده اند. نرخ های فروش این محصولات نیز بیش از 38 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته اند.

همچنین شرکت در بخش صادرات نیز حدود 42.5 هزار تن کاتد را با متوسط نرخ 296،383 ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده که نسبت به 15.7 هزار تن دوره مشابه سال گذشته با رشد مقداری مواجه بوده است. متوسط نرخ فروش این محصول نیز با رشد 28 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.

"فملی" در دوره 3 ماهه اول سال جاری حدود 39 هزار تن فروش صادراتی کاتد مس را گزارش کرده بود.

بهای تمام شده فروش نیز  با رشد 15 درصدی 22،426 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نهایتا رشد بالاتر فروش نسبت به بهای تمام شده منجر به رشد 80 درصدی سود ناخالص شده است. حاشیه سود ناخالص نیز از 46 رصد در سال گذشته به 49 درصد در دوره 6 ماهه رسیده است. سایر درآمدهای عملیاتی با رشد 305 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه شده که عمدتا ناشی از فروش محصولات فرعی و ضایعات است .

همچنین هزینه های عملیاتی با کاهش 43 درصدی گزارش شده که عمدتا به دلیل کاهش در هزینه های جذب نشده تولید است. درآمدهای غیر عملیاتی نیز به دلیل شناسایی سود ناشی از تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی با رشد 1085 درصدی رقم 8،132 میلیارد ریال اعلام شده است.

این شرکت در حالی 6 ماهه اول سال جاری 413 ریال سود به ازای هر سهم اعلام کرده که 3ماهه اول سال جاری حدود 191 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده بود و در واقع سه ماهه دوم سال حدود 222 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.

بانک تجارت

این بانک در 6 ماهه اول سال جاری، 67,418 میلیارد ریال سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی اعلام کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. با این حال سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها با افت 11 درصدی مواجه شده که نهایتا منجر به افزایش 18 درصدی درآمدهای مشاع بانک شده است.

سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران نیز با افت 10 درصدی 71،877 میلیارد ریال گزارش شده است. به این ترتیب اگر چه در این دوره نیز سهم بانک از درآمدهای مشاع  منفی اعلام شده اما نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهبود داشته و از حدود 21 هزار میلیارد ریال زیان به 2 هزار میلیارد ریال زیان رسیده که حاکی از افت 10 درصدی است.

بانک در بخش درآمدهای غیر مشاع با رشد 60 درصدی مواجه شده که عمدتا از محل سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع بوده است. هزینه ها نیز با رشد 5 درصدی گزارش شده که نکته قابل توجه دراین بخش افت 60 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول و رسیدن آن به 4,224 میلیارد ریال است.

نهایتا اینکه "وتجارت" در دوره 3 ماهه اول سال جاری 384 ریال زیان به ازای هر سهم ساخته بود که در سه ماهه دوم سال 105 ریال زیان به ازای هر سهم به آن اضافه شده است. سهم بانک از درآمدهای مشاع نیز حدود 3.4 هزار میلیارد ریال زیان بوده که در سه ماهه دوم سال با بهبود عملیات بانک به حدود 2 هزار میلیارد ریال رسیده است.

1397/08/01
کلید واژه: فولاد /مس -