جزییات جدید عرضه اولیه « کگهر »

جزییات جدید عرضه اولیه « کگهر »

عرضه اولیه امروز سنگ آهن گهر زمین با تعداد 615 میلیون سهم و نماد «کگهر» براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران و نمونيك GZIZ1 به روش ثبت سفارش عرضه مي‌شود.

خريد صرفا توسط كارگزاران داراي مجوز فعاليت در فرابورس صورت مي گيرد. دراين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: دراين خصوص توجه به موارد زير ضروري است:

1. دوره ثبت سفارش ازساعت 10:30 لغايت ساعت 12:30 است.

2. همه معامله گران برخط و غير برخط به صورت همزمان طي دوره ثبت سفارش مي‌توانند اقدام به ورود سفارش خريد کنند.

3. همه درخواست‌هاي خريد جهت ورود سفارش باید به قيمت محدود باشد.

4. دامنه قيمت در ثبت سفارش از مبلغ 650 تومان تا 680 تومان است.

5. حداکثر سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي و حقوقي تعداد 6 هزار سهمي باشد.

6. هر خريدار صرفا مجازبه ورود يک سفارش خريد در سامانه معاملاتي است.

7. سفارش هاي ثبت شده طي دوره ثبت سفارش قابل اصلاح يا حذف هستند. پس از پايان اين دوره، ورود، حذف يا اصلاح سفارش مجاز نيست. کارگزاران باید راس ساعت 12:30 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غيربرخط را مسدود کنند.

8. ثبت سفارش با کد گروهي مجاز نيست.

1397/08/26
کلید واژه: عرضه اولیه -