رکورد افزایش سرمایه ۹۸۳ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی

رکورد افزایش سرمایه ۹۸۳ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت 24 میلیارد تومانی داروسازی زهراوی درحالی پیشنهاد افزایش سرمایه 983 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را اعلام کرده که این رقم  رکوردی بر تامین مالی از این محل در سال جاری محسوب می شود.

بر این اساس،"دزهراوی" درصدد است به منظور خروج از شمول ماده 141،سرمایه فعلی را از 24 به 260 میلیرد تومان برساند.

بنابراین گزارش،سرمایه گذاری دارویی تامین با 26.3 درصد و داروسازی حکیم با 21.4 درصد سهم جزو سهامداران این شرکت دارویی به حساب می آید.

1397/07/09
کلید واژه: افزایش سرمایه -