زمان عرضه اولیه « زکشت »

زمان عرضه اولیه « زکشت »
 زمان عرضه اولیه « زکشت »

زمان عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در فرابورس مشخص شد تا چهارشنبه این هفته سیزدهمین شرکت جدید سال جاری هم وارد بازار شود.

36716:

دنیای بورس: در پی معرفی و تکمیل اطلاعات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت، زمان عرضه اولیه این شرکت هم مشخص شد تا سیزدهمین عرضه اولیه سال انجام شود. به این ترتیب ، مقرر شد چهارشنبه این هفته 21 آذر 10 درصد از سهام «زکشت» معادل 20 میلیون سهم در بازار دوم معاملات فرابورس واگذار شود.

در این عرضه محدوده قیمت هر سهم بین 300 تا 315 تومان تعیین شده و سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی هم 400 سهم خواهد بود.

1397/09/19
کلید واژه: عرضه اولیه -