شفاف‌سازی « فاراک » از مزایده و تفاهم‌نامه

شفاف‌سازی « فاراک » از مزایده و تفاهم‌نامه

دنیای بورس: ماشین‌سازی اراک در خصوص فروش املاک در جریان ساخت پروژه مسکونی بابلسر، اقدام به برگزاری مزایده کرد.

«فاراک» بنا بر مصوبه سالانه مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت پروژه ساختمانی بابلسر اعلام کرد: هیات مدیره مذاکراتی را با شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان درخصوص فروش آن به عمل آورد که منجر به انعقاد تفاهم نامه تعهد فروش زمین مستحدثات ایجاد شده شد.

به منظور رعایت مقررات مربوطه شرکت مبادرت به انتشار آگهی با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۵۱.۷ میلیارد تومان کرد که پس از بازگشایی پاکت‌ها و در صورتی که متقاضی خرید پیشنهادی بالاتر از قیمت کارشناسی ارایه کند به برنده مزایده واگذار و در غیر این صورت طبق تفاهم نامه به سرمایه‌گذاری فرهنگیان با قیمت پایه کارشناسی فروخته خواهد شد. تاریخ برگزاری مزایده ۱۳ دی و تاریخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتایج ۲۰ دی ماه است.

1397/10/15
کلید واژه: فاراک -