شمارش معکوس برای بازگشت ذوب آهن به بازار سهام

شمارش معکوس برای بازگشت ذوب آهن به بازار سهام
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی نماد ذوب آهن از 25 دی سال گذشته متوقف مانده که این شرکت اقدام به انتشار اطلاعاتی مانند اولین درآمد حسابرسی نشده و شده 96 کرده اما به گفته صابر جعفروند آذر رئیس اداره نظارت برناشران فرابورسی ، این شرکت باید اطلاعات تکمیلی هم مانند توضیح درباره جزییات پیش بینی درآمد و مدارک و مستندات مربوطه را هم ارایه دهد.

براساس این گزارش، ذوب آهن بعد از افزایش سرمایه 322 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ( از 786 به بیش از 3.318 هزار میلیارد تومان) اولین درآمد هر سهم مالی آینده را با 34 ریال زیان پیش بینی کرد اما در گزارش حسابرس این زیان 3 درصد بیشتر شده و به 35 ریال افزایش یافته است.

حال آخرین پیگیری های بورس پرس حکایت از آن دارد که پس از مکاتبات متعدد اداره نظارت برناشران فرابورسی و برگزاری جلسه ای با مدیران شرکت ذوب آهن و جمع بندی نهایی ، این نماد در آینده ایی نزدیک با ذکر موارد ابهامات به تابلوی معاملات فرابورس باز خواهد گشت.
1396/01/20