عرضه امروز بلوک "فملی" توسط بانک تجارت با صف فروش سنگین

عرضه امروز بلوک "فملی" توسط بانک تجارت با صف فروش سنگین

عرضه امروز بلوک "فملی" توسط بانک تجارت با صف فروش سنگین

بانک تجارت که با صف فروش سنگین چند ده میلیون سهمی روبرو شده امروز بلوک ۲.۴۶ درصدی ملی مس را عرضه می کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی ، امروز بانک تجارت که با صف فروش سنگین چند ده میلیون سهمی ( بیش از 76 میلیون سهم ) روبرو شده ، 2.46 درصد از سهام ملی مس را روانه میز فروش می کند که شامل یک میلیارد و 478 میلیون و 187 هزار و 461 سهم و به قیمت پایه هر سهم 620 تومان است .

این درحالی است که بهای هر سهم "فملی" امروز به 462 تومان رسیده است.

این عرضه به ارزش پایه 916.4 میلیارد تومانی به صورت 10 درصد نقد و یا بصورت دریافت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به مدت حداقل 2 ماه از تاریخ عرضه در بازار اول معاملات بورس تهران توسط کارگزاری بانک تجارت انجام خواهد شد تا در صورت انجام معامله ، بانک تجارت از ترکیب سهامداری اولین شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس خارج شود.

1397/07/30
کلید واژه: عرضه /بلوک -