هفتمین عرضه اولیه در راه است

هفتمین عرضه اولیه در راه است
درحالی پس از 1.5 ماه وقفه، روند ورود شرکت های جدید با عطرین نخ قم به عنوان ششمین شرکت جدید دوباره آغاز شده که با گذشت 7 روز از عرضه اولیه 15 درصدی «نطرین»، نوبت به ورود هفتمین شرکت جدید به بازار سهام رسیده است.

تجارت الکترونیک پارسیان کیش 29 شهریور سال گذشته توسط هیات پذیرش اوراق بهادار در فرابورس، پذیرش و با نماد «تاپکیش» به عنوان نود چهارمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس در گروه تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور در بهمن سال گذشته درج نماد شد. به این ترتیب، مقرر شده 10 درصد از سهام «تاپکیش» با سرمایه 40 میلیارد تومانی معادل 40 میلیون سهم در روز شنبه آینده 31 شهریور در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه شود.

در این واگذاری محدوده قیمت هر سهم «تاپکیش» بین 160 تا 170 تومان بوده و هر فرد حقیقی و حقوقی قادر به خرید حداکثر 800 سهم خواهد بود.همچنین سقف تعهد خرید 50 درصد سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه است. سهامدارعمده متعهد شده 10 درصد سهام را در عرضه اولیه و 10 دیگر را ظرف 6 ماه بعد از عرضه،واگذار کند.

80 درصد سهام این شرکت 40 میلیارد تومانی به داده پردازی بانک پارسیان و 19.9 درصد سهم به تجارت الکترونیک پارسیان اختصاص دارد.

1397/06/26
کلید واژه: عرضه اولیه -