چهارمین عرضه بلوک ۵ درصدی شرکت خاص بازار توسط بزرگترین بانک دولتی

چهارمین عرضه بلوک ۵ درصدی شرکت خاص بازار توسط بزرگترین بانک دولتی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،بانک ملی امروز بلوک ۵ درصدی سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی را از طریق بازار پایه فرابورس روانه میز فروش می کند تا شاید بعد از چند سال با انجام معامله ، سقف مالکیت بزرگترین بانک دولتی در این شرکت خاص رعایت شود.

این بلوک شامل شامل ۷۵ میلیون سهم است که به قیمت پایه هر سهم ۲۶۳۳ ریال و قیمت پایه کل ۱۹.۷ میلیارد تومان بطور یکجا و نقد از سوی کارگزاری بانک ملی عرضه می شود .

براساس این گزارش، بانک ملی ایران مالک 10 درصدی شرکت 150 میلیارد تومانی سپرده گذاری مرکزی است که تاکنون سه بار در 13 آبان، 30 آذر و 23 دی سال 94 در فروش بلوک 5 درصدی شرکت سپرده گذاری مرکزی ناکام مانده است.

این بانک اردیبشهت 90 اقدام به واگذاری 4 درصدی کرد و قرار بود 5 درصد دیگر را عرضه کند تا سقف مالکیت این بانک و حداکثر 5 درصدی رعایت شود که تاکنون رعایت نشده است.

در ترکیب سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی، سازمان بورس ( دارای 5 درصد سهام ممتاز و حق انتخاب سه عضو هیات مدیره)، بورس تهران ، بورس کالا، سرمایه گذاری تدبیر، صبا تامین و صندوق بازنشستگی هر کدام با 5 درصد، بانک تجارت، گروه مالی بانک مسکن، گروه مالی ملت، سرمایه گذاری سایپا و فرابورس هر کدام بین 4.9 تا 4 درصد و... حضور دارند.

شرکت سپرده گذاری به دلیل مسئولیت ثبت همه اسناد و اوراق بهادار قابل معامله، یکی از مهمترین و خاص ترین شرکت ها و از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران بشمار می رود.

1397/10/12
کلید واژه: عرضه بلوکی -