📣📣 عرضه اولیه ای دیگر در راه

📣📣 عرضه اولیه ای دیگر در راه
📣📣 عرضه اولیه ای دیگر در راه👉

⚫️👈 زمان عرضه : چهارشنبه 1397/07/25

🔶👈 نماد: "#زپارس "
🔶👈نام شرکت: ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
🔶👈 نام گروه: زراعت و خدمات وابسته
🔶👈 موضوع فعالیت:
تهيه واجراي طرحهاي مربوط به امور کشاورزي اعم از زراعت ، دامپروري ، پرورش طيور ، آبزيان ، باغداري وتوليد محصولات خارج از فصل وگلخانه اي وغيره
🔶👈سهامدار اصلی:
♦️س.گ. توسعه ملی (39.99%)
♦️کشت و صنعت دامپروری مغان (39.99% )
♦️مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (20% )

🔷👈 روش عرضه: بوک بیلدینگ(ثبت سفارش)
🔷👈محل عرضه: بازار دوم بورس
🔷👈 میزان عرضه: 10 درصد
🔷👈 میزان سرمایه: 325.340 میلیارد ریال    
🔷👈 تعداد سهام:  325.340 میلیون سهم
🔷👈 میزان عرضه:  حدود 32.534 میلیون سهم

🔷👈 مدیر عرضه: کارگزاری بانک ملی
🔷👈 متعهد خرید: توسعه ملی
🔷👈 حداکثر سهام قابل خرید: 300
🔷👈 دامنه قیمت: 3200 تا 3500 ریال
🔷👈 سقف تعهد خرید: 50 درصد
🔷👈 حداکثر مبلغ خرید: 1،060،000
1397/07/24
کلید واژه: عرضه اولیه -