3 برنامه « وبصادر » تا پایان امسال

3 برنامه « وبصادر » تا پایان امسال
برنامه « وبصادر » تا پایان امسال

براساس گفته مدیران بانک صادرات، این بانک به دنبال سرعت گرفتن در تحقق افزایش سرمایه، وصول مطالبات و فروش اموال مازاد در نیمه دوم سال جاری خواهد بود.

بانک صادرات ایران: افزایش سرمایه بانک صادرات ایران اجتناب‌ناپذیر است و به گفته رضا صدیق؛ عضو هیات مدیره برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با جدیت دنبال می‌شود. هیات مدیره بانک صادرات البته با جدیت مدیران بانک به دنبال تحقق وصول مطالبات بانک هم است. صدیق همچنین از فروش ١٦٥ رقبه اموال مازاد بانک در شش ماهه اول سال‌جاری به ارزش بالغ بر 191.5 میلیارد تومان خبر داد. بانک صادرات از سال ٩٤ تاکنون با برگزاری ٣١١ مزایده توانسته به فروش اموال مازاد و تملیکی خود اقدام کند.

1397/07/16
کلید واژه: وبصادر -