اطلاعیه فرابورس در خصوص عرضه اولیه پاکدیس و نحوه سفارش و تخصیص آن

اطلاعیه فرابورس در خصوص عرضه اولیه پاکدیس و نحوه سفارش و تخصیص آن
مشتریان محترم 10 درصد از سهام شرکت پاکدیس، برای اولین بار به روش جدید ثبت سفارش (Book Building) با محدوده قیمت و سهمیه مشخص هرسهامدار، در روز یکشنبه مورخ 1395/10/19 عرضه اولیه خواهد شد.
در این عرضه که 28 میلیون سهم "غدیس" (از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان) واگذار می شود، سهمیه هر سهامدار حقیقی و حقوقی 2000 سهم و محدوده قیمت هر سهم 220 تا 231 تومان تعیین شده و زمان ثبت سفارش هم همان روز یکشنبه و بعد از اعلام پیغام ناظر است.
اطلاعیه فرابورس در خصوص عرضه اولیه پاکدیس و نحوه سفارش و تخصیص آن در فایل زبر قابل مشاهده می باشد.
عرضه اولیه سهام پاکدیس و شرایط تخصیص و سفارش آن.pdf
1395/10/18