دسترسی آزاد به گزارشات و تحلیل های کارشناسی

دسترسی آزاد به گزارشات و تحلیل های کارشناسی
بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند، در جهت نیل به هدف اطلاع رسانی دقیق، کارا و به موقع و کمک به شفافیت بازار سرمایه و همچنین نظر به استقبال و درخواست های مکرر بازدیدکنندگان محترم وب سایت کارگزاری مشاوران سهام، دسترسی به کلیه گزارشات کارشناسی و تحلیل های بنیادی یکماه پس از تاریخ انتشار برای عموم آزاد می باشد.

با سپاس - کارگزاری مشاوران سهام
1394/07/21