عرضه اولیه هایی که در سال 97 خواهیم داشت

عرضه اولیه هایی که در سال 97 خواهیم داشت
✔️ دامپروری کشاورزی بینالود (زبينا) /فرابورس

✔️تولید نیروی جنوب غرب صبا (بصبا) / فرابورس

✔️صنایع تجهیزات نفت (فنفت) / فرابورس

✔️ صنعتی بهپاک (بهپاک) / فرابورس)

✔️ترانسفورماتور توزیع زنگان (برانسفو) / بورس

✔️ پالایش نفت جی (شجی) / بورس

✔️ س. برق و انرژی غدیر

✔️ توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (پرشيا) / بورس

✔️ گروه صنعتی مینو 

✔️ س. کارکنان گروه مپنا

✔️فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد (فناپ) 

✔️ انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)/ بورس

1397/04/16