به 02142906 پیامک بزنید

به 02142906 پیامک بزنید
 شما مشتریان محترم، از این پس می توانید برای اطلاع از آخرین وضعیت مالی خود عدد 1،برای اطلاع از رمز و کلمه عبور صورتحساب اینترنتی خود عدد 2 و به منظور مشاهده پرتفوی خود عدد 3 را به شماره 02142906 sms فرمایید.
1393/11/18