عرضه اوليه سهام به روش ثبت سفارش در نماد (زبينا)

 عرضه اوليه سهام به روش ثبت سفارش در نماد (زبينا)
روز سه شنبه مورخ 1397/04/19 تعداد 40،000،000 سهم از سهام شرکت كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور(سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد (زبينا) به روش ثبت سفارش، عرضه مي گردد.
1397/04/17
کلید واژه: عرضه اوليه -