📣الزام ثبت نام مشتریان در سامانه سجام📣

📣الزام ثبت نام مشتریان در سامانه سجام📣

📣الزام ثبت نام مشتریان در سامانه سجام📣

به اطلاع تمامی مشتریان کارگزاری مشاوران سهام می رساند بر اساس الزام شرکت سپرده گذاری مرکزی، تمامی مشتریان فعلی و جدید باید اطلاعات خود را در سامانه سجام وارد و کد پیگیری دریافت نمایند. مشتریان محترم جهت ثبت نام  در این سامانه از لینک اختصاصی کارگزاری مشاوران سهام استفاده نمایید.👇👇
https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74e4EIE4Rbh1DS3JZUKBfNyvyZAwEpiCfLWj10943LBaUbili5GVD1tfV7TD
1397/05/20
کلید واژه: سامانه سجام -