اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) اصلاحیه ثاباد

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)  اصلاحیه
 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران طی نامه شماره مورخ 1396/01/20 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 240,000 میلیون ریال مبلغ 85 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. 
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل برای سال مالی 1396
(شرکت در گزارش فوق آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 را با 98% تعدیل منفی نسبت به گزارش قبل به ازای هر سهم 2 ریال سود اعلام کرده است.)
1396/01/20